Полкопейки 1927 г.

Полкопейки 1925 г.

5 копеек 1924 г

3 копейки 1924 г.

2 копейки 1925 г.

2 копейки 1924 г.

1 копейка 1925 г.

1 копейка 1924 г.

© 2023 ЦЕНА МОНЕТ