1 копейка 1941 г

1 копейка 1940 г

1 копейка 1939 г

1 копейка 1938 г

1 копейка 1937 г

1 копейка 1936 г

1 копейка 1935 г

1 копейка 1934 г

1 копейка 1933 г

1 копейка 1932 г

1 копейка 1931 г

© 2023 ЦЕНА МОНЕТ